Bergwerk

From Desert Operations Wiki

Jump to: navigation, search
Bergwerk

Daten

Punkte 80
Produktionsdauer 1 Stunde, 54 Minuten
Preis 200.000$
Funktion Fördert alle 10 Min. 64 Goldbarren.
Anbauten -

Weblinks

Personal tools